Përgjatë Lumit të Tomorricës, 4 koordinata për zbulimin e mineralit Ar dhe Litium

  • Share

Në korrik 2019, në Shqipëri, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë nisi një konsultim publik. Konsultimi në thelb kryhej për miratimin e Strategjisë Minerare në Shqipëri për vitet 2019 deri në 2021. Së bashku me njoftimin, Ministria publikoi edhe disa anekse, ku në një prej tyre, në ankesin numër 1, u publikuan të dhëna për vendburimet minerare. Ne do të ndalim në atë se çfarë thuhet për zonat që shtrihen në Skrapar.

Përpunim grafik ©Corovodaonline

Sipas, tabelës së publikuar nga kjo ministri, midis zonave burimore të quajtura “Mëndrake” dhe “Lumi i Tomorricës”, në një sipërfaqe prej 72 kilometra2, ka të dhëna për vendburim të mineraleve Ar dhe Litum. Janë gjithësej 4 pika ku përshkruhet veprimtaria minerare “kërkim-zbulim” e mineraleve ar dhe litum siç shkruhet në dokumentin e publikuar. Por cilat janë këto koordinata?

VendiKoordinata “Y” (Lindje)Koordinata “X” (Veri)
Pika Nr.144210004516000
Pika Nr.244329974516000
Pika Nr.344330004522000
Pika Nr.444210004522000
Burimi: RENJK Aneksi Nr.1 Të dhënat për vendburimin/ Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 2019 – 2021 Konsultimi

Po sipas këtij dokumenti, në Mollas, Skrapar ka vendburime për minerale ranorë silicorë. Në pasurinë 259/3 në gati 8 pika, jepen koordinata edhe për këtë mineral që gjendet në një sipërfaqe prej 2 kilometër2. Sjellim me Corovodaonline informacionet më pikante, i plotë më poshtë dokumenti në fjalë.

  • Share