Regjistri i Arkivës Osmane i vitit 1846 liston ngjarjet. 52 vrasje në Skrapar. 20 në Tomorricë

  • Share

Në Fondin e Portës së Lartë, në arkivin osman të Stambollit një dokumentacion i tipit regjistër mbante titullin “Çështjet në Gegëri”. Por ndryshe nga titulli, në brendësi në fakt, gjendeshin të dhëna për Toskërinë. Regjistri me 99 fletë në brendësi mban disa akte ku flitet për nahijen e Skraparit dhe nahijen e Tomorricës. Konkretisht 72 akte i përkasin Skraparit dhe ndodhen në fletët nga 43 deri në 50-të, ndërsa Tomorrica ka 27 akte të gjendura brenda fletëve nga 50 deri në 54-të.

I gjithë regjistri jep një statistikë të konflikteve apo të atyre që ne sot i quajmë vepra penale por referuar vitit 1845-1846.

Gjatë këtij viti, në nahijen e Skraparit rezultojnë të kryera, 52 vrasje, 5 plagosje, 11 grabitje dhe 1 zjarrëvënie. Ndërsa në nahijen e Tomorricës 2 ngjarja kanë ndodhur për shkak të dokumenteve zyrtare, 19 kanë qënë vrasjet e ndodhura, 4 plagosje dhe 1 grabitje.

Numër rendorFshatiRaste
1Backë2
2Belzënçka (Blezënckë)1
3Dobrushë1
4Gjergjovë1
5Kallanas (Kalanjas)1
6Kapinovë1
7Kopricka (Koprënckë)1
8Leshna (Leshnje)1
9Mollas2
10Munushtir2
11Muzhakë1
12Osojë2
13Paraspor1
14Polenë1
15Potom1
16Rahovicë (Rehovicë)2
17Sevran2
18(i paverifikueshëm)2
19Spatharë4
20Staravecka1
21Therepel2
22Vëndresha2
23Vokopola2
24Vreshta1
25Zabërzan1
26Zgorvbonja (Zgërbonja)1
TOTAL38
Vrasje mes banorëve të së njëjtit fshat në nahijen e Skraparit 1845 – 1846

Tabela e mësipërme liston numrin e rasteve të vrasjeve brenda së njëjtit fshat në fshatrat e nahijes së Skraparit. Siç mund të shihet në tabelë, numri më i madh i rasteve të vrasjeve të vitit 1845-1846 është në Spatharë me 4 raste gjithësej.

Ndërsa në tabelën vijuese, jepet një informacion pak më i ndryshëm. Ai liston rastet e vrasjeve të ndodhura në 1845 – 1846 kur vrasësi apo i vrari janë nga fshatra të ndryshëm në nahijen e Skraparin.

VrasësiViktimaRaste
ÇerenishtaKalasa1
ÇerenishtaKoprencka1
GratVokopola1
LubonaOsoja1
I paverifikueshëmÇepan1
PlashnikBlezëncka1
I paverifikueshëmSkrapar1
SpatharVëndresha1
VisockaI paverifikueshëm1
I paverifikueshëmParaspor1
VlushaBacka1
I paverifikueshëmGjergjova1
ZhezhaSevran1
ZhezhaVeleshnja1
TOTAL14
Numri i rasteve të vrasjeve së 1845 – 1846 mes banorëve të fshatrave të ndryshëm të nahijes së Skraparit

Ndërsa të dhënat e mësipërme i referoheshin të dhënave të vrasjeve të ndodhura gjatë 1845 – 1846 në nahijen e Skraparit, për të njëjtën periudhë kohore, më poshtë corovodaonline publikon edhe të dhënat për nahijen e Tomorricës. Lexuesi duhet të kuptoj se disa emërtime të fshatrave së asaj kohe mund të mos i përkojnë asaj që ne njohim sot si fshatra të Skraparit të sotëm apo të Tomorricës së sotme.

Numër RendorFshatiRaste
1Peca1
2Dardha1
3Ermenj1
4Kopricka1
5Meleshova1
6Shëmbërdhenj2
7Vërzhezhda1
8Vidhan1
9I paverifikueshëm1
TOTAL10
Numri i rasteve të vrasjeve në 1845 – 1846 brenda së njëjtit fshat në nahijen e Tomorricës

Tabela e mësipërme jep statistikën vjetore të rasteve të vrasjeve në fshatrat e Tomorricës, kur vrasja ka ndodhur brenda së njëjtit fshat gjatë vitit 1845 – 1846. Në çdo tabelë, emërtimi i paverifikueshëm i referohet shkrimit të pamundur për tu lexuar.

VrasësiViktimaRaste
ErmenjShëmbërdhenj1
GjergjovaGramsh1
KërpicaStaravecka1
LeshnjaTomorrica1
KoxhanQafa1
QafaStaravecka1
ShëmbërdhenjKërpica1
(Hapësirë Boshe)Shëmbërdhenj2
TOTAL9
Numri i rasteve të vrasjeve në fshatra të ndryshëm në 1845 – 1846 për vrasje të cilat kanë ndodhur në nahijen e Tomorricës.
  • Share