Skrapari në InfoGrafik: 1 në 3 tendera me Alertin e Kuq. Nga Janari deri në Gusht 2022 në 9 prokurime, 3 me RedFlag

  • Share
  • Share